Αποποίηση ευθυνών

Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από τις Multum, Truven Health Analytics, Inc., National Library of Medicine και ampfe.pt είναι ακριβείς, ενημερωμένες και πλήρεις, αλλά δεν παρέχεται καμία εγγύηση για το σκοπό αυτό. Επιπλέον, οι πληροφορίες για τα φάρμακα που περιέχονται εδώ μπορεί να είναι χρονικά ευαίσθητες και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως πόροι αναφοράς πέραν της ημερομηνίας του παρόντος. Αυτό το υλικό δεν υποστηρίζει φάρμακα, δεν κάνει διάγνωση ασθενών και δεν συνιστά θεραπεία. Αυτές οι πληροφορίες φαρμάκων είναι ένας πόρος αναφοράς που έχει σχεδιαστεί ως συμπλήρωμα και όχι υποκατάστατο της εμπειρίας, της δεξιότητας, της γνώσης και της κρίσης των επαγγελματιών υγείας στην περίθαλψη των ασθενών. Η απουσία προειδοποίησης για ένα δεδομένο φάρμακο ή συνδυασμός τους σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι υποδεικνύει ότι το φάρμακο ή ο συνδυασμός είναι ασφαλές, αποτελεσματικό ή κατάλληλο για κάθε ασθενή.Το ampfe.pt και οι πάροχοι περιεχομένου του δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πτυχή της υγειονομικής περίθαλψης που χορηγείται με τη βοήθεια των παρεχόμενων πληροφοριών. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ δεν προορίζονται να καλύψουν όλες τις πιθανές χρήσεις, οδηγίες, προφυλάξεις, προειδοποιήσεις, αλληλεπιδράσεις φαρμάκων, αλλεργικές αντιδράσεις ή ανεπιθύμητες ενέργειες. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα φάρμακα που παίρνετε, συμβουλευτείτε το γιατρό, τη νοσοκόμα ή το φαρμακοποιό σας. Πνευματικά δικαιώματα 2018 ampfe.pt, National Library of Medicine, Truven Health Analytics και Cerner Multum, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.